Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

Επιθυμούμε τη συνεργασία σας!

Η ύλη απαρέγκλιτα πρέπει να έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Email του εντύπου:centennial117a@gmail.com

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  και όχι στα προσωπικά μας e-mails.
Επειδή, η επιμέλεια των κειμένων, η επεξεργασία και όλη η έκδοση γίνεται σε εθελοντικό επίπεδο και με ίδια μέσα, παρακαλούμε θερμά την εκπλήρωση των εξής οδηγιών, ώστε να αποφεύγονται λάθη ή αβλεψίες:
·        Τα προς δημοσίευση κείμενα πρέπει να είναι πληκτρολογημένα, με πεζά γράμματα, (όχι κεφαλαία), σε word (όχι με SMS), καλά δομημένα και συνεκτικά και όχι μεγάλης έκτασης (μέχρι 250 λέξεις χωρίς φωτογραφία για δημοσίευση σε ½ σελίδα)
  •  Τα κείμενα πρέπει να είναι πάντοτε ενυπόγραφα με την ιδιότητα / Αξίωμα του συντάκτη.
  •  Η ομάδα προτάσσει εκτός της προκαθορισμένης πάγιας ύλης (μηνύματα Αξιωματούχων) τα προς δημοσίευση κείμενα, με προτεραιότητα την άμεση επικαιρότητα, τα έργα και τις δραστηριότητες του Θέματος, των Επιτροπών και των Λεσχών.
  •  Για τις δραστηριότητες Λεσχών υπεύθυνοι είναι οι πρόεδροι / Γραμματείς των Λεσχών, για δε των Ζωνών ή της Περιοχής, υπεύθυνοι οι Ζωνάρχες ή οι Πρόεδροι Περιοχών, αντίστοιχα.
  • Δραστηριότητες δεν θεωρούνται οι ψυχαγωγικές (αποδεκτή είναι μόνο η απλή αναφορά τους) ούτε οι Ολομέλειες ή οι Διαζωνικές. Παράκληση, να μην γίνεται εκτενής παρουσίαση παρά απλή αναφορά της συμμετοχής σε δραστηριότητα άλλης Λέσχης, η οποία και τη διοργάνωσε.
Φίλες, φίλοι  Lions

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την καλή συνεργασία, ευχόμενοι καλή και δημιουργική πορεία και επιτυχία στα Αξιώματά σας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑΣ Θ.117Α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου